cropped-AKTIVNI_CESKO_logo_vertikalni_RGB-300x118

nadační fond

AKTIVNÍ
ČESKO

Zdravý životní styl je důležitým faktorem pro udržení dobré fyzické a duševní kondice a celkového pohodlí. Důkladná péče o tělo a mysl pomáhá prevenci onemocnění a dává větší šanci na delší a plnohodnotnější život.

Aktivní Česko
banner HP 24
previous arrow
next arrow
o nás

Co je aktivní česko?

Aktivní ČESKO je multisektorová platforma, ve které se propojuje řada společností neziskového i ziskového charakteru. Naším cílem je spojit síly, zdroje i možnosti působnosti ke společné propagaci pravidelné fyzické aktivity a aktivního života nejen jako nedílné součásti péče o své vlastní zdraví, ale také významné součásti preventivní i léčebné péče státu.

náš cíl

  • vytvořit platformu pro spolupráci při podpoře pravidelné pohybové aktivity
  • rozpoutat diskuzi relevantních subjektů k oborové a mezioborové spolupráci
  • deklarovat význam pravidelného pohybu a jeho dopady na zdraví
  • motivovat členské subjekty ke konkrétním aktivitám
AKTIVNI_CESKO_logo_RGB_CB_negativ

Nedostatek pohybu je  obrovský problém, pokud s námi souhlasíte, připojte se k nám.                  SAMI VŠE NEZVLÁDNEME, S VAŠÍ POMOCÍ ANO.

Large,Group,Of,Fit,And,Active,People,Jumping,After,Doing
Můžete poskytnout dar ve prospěch transparentního účtu: 131-962780247/0100

Podpořte nás

123147
 
Aktivní ČESKO je iniciativa, která podporuje a prosazuje zdravý životní styl a fyzickou aktivitu ve společnosti.
Zapojením do jakékoliv aktivity Aktivního ČESKA souhlasíte se zásadami, které jsou specifikovány v Etickém kodexu.

NAŠE POSLÁNÍ

Podpora zdraví a prevence nemocí

Cílem Aktivního ČESKA je podnítit a povzbudit lidi k pravidelné fyzické aktivitě a sportu, což přispívá k celkovému zlepšení zdravotního stavu populace. Pravidelná pohybová aktivita má pozitivní vliv na srdce, cévy, kosti, svaly a celkovou fyzickou kondici. Podporou fyzické aktivity může být sníženo riziko vzniku některých chronických onemocnění, jako jsou obezita, diabetes, srdeční choroby a další zdravotní komplikace.

Zlepšení kvality života

Aktivní ČESKO usiluje o zlepšení kvality života obyvatel prostřednictvím sportu a pohybu. Pravidelná fyzická aktivita nejenže podporuje fyzické zdraví, ale má také pozitivní vliv na psychickou pohodu a duševní zdraví. Lidé, kteří se pravidelně věnují sportu, jsou často šťastnější, méně stresovaní a mají vyšší sebevědomí. Fyzická aktivita také posiluje sociální vazby a přispívá k vytváření zdravého a aktivního společenství.

Budování sportovní kultury a úspěchy

Aktivní ČESKO podporuje rozvoj sportovní kultury a snahu o dosažení vynikajících sportovních výsledků. Iniciativa podporuje sport jako součást národní identity a posiluje sportovní duch v české společnosti. Podporou sportovních talentů a sportovní infrastruktury se snaží povzbudit lidi ke sportování a soutěžení na různých úrovních. Cílem je také prezentovat Česko jako sportovní zemi a zviditelnit úspěchy českých sportovců na mezinárodních soutěžích.

více aktivních lidí pro zdravější svět

naše mise

* aktivní společnost
* aktivní stát
* aktivní prostředí
* aktivní lídé

naše vize

* pravidelná pohybová aktivita jako jedna hlavních politických, společenských a vzdělávacích priorit
* zvýšení pohybové gramotnosti
* společný deštník pro širokou škálu programů motivujících veřejnost k pravidelnému pohybu
* společná aktivita pro změny legislativy ve prospěch podpory pohybových aktivit široké veřejnosti

realizované akce
roku 2023

Kalendář akcí

plánované akce pod záštitou Nadačního fondu Aktivní ČESKO

Sněmovna
6.září.2023

09:00 - 14:00

Aktivní září v Poslanecké sněmovně
Sněmovní 4/176, 118 00
Malá Strana
Žofín
23.září.2023

15:00 - 18:00

Rozjedem to na Žofíně
Slovanský ostrov,
Praha 1 110 00
Česko
23. - 30. září 2023
#BEACTIVEDAY
Celorepubliková akce
benefity pro zdraví

proč je pohyb pro život důležitý

Je důležité si uvědomit, že pravidelná fyzická aktivita by měla být zohledněna ve vyváženém životním stylu a měla by být prováděna v souladu s individuálními schopnostmi a zdravotním stavem.

Fyzická kondice a zdraví

Pravidelná fyzická aktivita, která je součástí sportu, přináší zlepšení celkové fyzické kondice a zdraví. Sportování posiluje srdce a cévy, zvyšuje kapacitu plic, snižuje riziko vzniku obezity, diabetu typu 2 a dalších život ohrožujících onemocnění. Pohyb také podporuje správnou funkci svalů, kloubů a kostí, což může zabránit jejich oslabení a potenciálním problémům s pohybovým aparátem.

Psychické zdraví

Sport má pozitivní vliv na psychické zdraví jednotlivce. Pravidelné cvičení uvolňuje endorfiny, které fungují jako "hormony štěstí", což pomáhá snižovat stres, úzkost a depresi. Lidé, kteří se pravidelně věnují sportu, mají často lepší náladu, vyšší sebevědomí a zlepšenou schopnost zvládat stresové situace. Sportování může také podporovat sociální interakci, což přispívá k rozvoji emocionálních vztahů a podpůrného prostředí.

Kognitivní funkce a výkon

Sport může pozitivně ovlivnit kognitivní funkce a kognitivní výkon. Pravidelná fyzická aktivita zlepšuje průtok krve do mozku, což může zvýšit schopnost koncentrace, paměť a kognitivní flexibility. Studie ukázaly, že sport může také podporovat kreativitu a zlepšovat kognitivní zpracování informací. Díky tomu mohou lidé, kteří se pravidelně sportují, lépe plnit náročné úkoly a zvládat náročné situace v běžném životě.